Missie

Onze missie is:

De vakanties die door stichting A Littel Fun georganiseerd worden, kenmerken zich door ongedwongenheid, persoonlijke benadering en plezier. Stichting A Littel Fun vindt dat de vakanties laagdrempelig moeten zijn, zowel wat betreft de organisatie als wat betreft de kosten. De stichting en de vrijwillige begeleiders zetten zich gedurende de vakantieweek optimaal in om de gasten een onbezorgde vakantie te bezorgen. Dat kan door het aanbieden van zowel individuele als gezamenlijke activiteiten, zolang dit past binnen de financiële mogelijkheden. De vakanties worden aangeboden vanuit ideëel oogpunt, de stichting streeft geen winstoogmerk na.